page view image

Utstilling: Jakob Oredsson - Symbiotiske fortellinger

Arrangementsinformasjon
event image

Symbiotiske fortellinger er en del av Jakob Oredssons kunstneriske forskningsprosjekt Scenografi som symbiose ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Prosjektets forskningsspørsmål knytter seg til teori om utvidet scenografi, der denne forestillingen utfordres innenfra.

Jakob Oredssons kunstneriske forskning søker å utfordre scenografiens hegemoniske parameter, i relasjon til dikotomier som forgrunn-bakgrunn, på scenen-utenfor scenen, handling-scene, scene-auditorium, teater-arkitektur, innside-utside osv., gjennom å understreke den tvetydige tilstanden av å være to, eller mange ting, samtidig. Utstillingen på Galleri F 15 er skapt gjennom en langsiktig prosess, der Oredsson tilbringer mye tid på Alby. Han utforsker måter å søke lag av historier i ulike temporale og romlige skalaer, menneskelige og ikke-menneskelige, som utgjør konteksten til Galleri F 15, til arkitekturen, til hageanlegget og til det omkringliggende miljøet.

Symbiotiske fortellinger søker etter å eksistere i solidaritet og symbiose med galleriets økologi, med det intime og det fjerne, og samtidig bringe landskapet inn i galleriet, og galleriet ut i landskapet, eksisterende tvetydig og samtidig inne og ute.

Jakob Oredsson er utdannet kunstner, arkitekt og scenograf, og for tiden kunstnerisk stipendiat ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold, med støtte fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HKDIR).

kunst utstilling samtidskunst galleri