page view image

Utstilling: Petrine Vinje på Galleri F 15

Arrangementsinformasjon
event image

Petrine Vinjes separatutstilling på Galleri F 15 er en del av hennes pågående doktorgradsprosjekt, On Interface: Questioning Memory, Matter and Meaning through the Haptic, ved Kunsthøgskolen i Oslo, der hun utforsker hvordan kulturelle minner fra førmoderne tid kan hjelpe oss til å forstå relasjoner mellom menneske og teknologi i nåtiden.

Gjennom forskning på objekter fra to europeiske museumssamlinger, deriblant en blyamulett (fra ca. 1100 e.Kr), har hun sett på delt symbolspråk, estetikk og materialer. Petrine Vinje har forsket på objektene som sensoriske kommunikasjonsflater som vårt sanseapparat deler og tar imot informasjon med.

I vår tid er berøring i haptisk* teknologi en del av hverdagskommunikasjonen. Gjennom touchscreen kommuniserer vi med digitale bilder, tegn og ord. Vi kreerer og reproduserer sannheter. Ved å re-kontekstualisere de førmoderne objektene i samtidig skjermkultur og teknologi, ser Petrine Vinje på hvordan vi bruker fysiske objekt for å møte det ukjente. Hun utforsker hvilke potensialer våre sanselige erfaringer i dette grensesnittet har for opplevelsen av mening og intensjon. Slik undersøker hun hva det vil si å være menneske i verden, der grensen mellom subjekt og objekt brytes gjennom å berøre, å bli berørt, å røre ved og å opprøre.

Petrine Vinje er utdannet kunstner, og er for tiden doktorgradsstipendiat ved Kunsthøyskolen i Oslo.

*Haptisk betegner sanseinntrykk gjennom huden.

 

Bilde: Petrine Vinje (2021). Foto: Carsten Aniksdal.

kunst samtidskunst galleri utstilling