Utstilling: Jakob Oredsson - Symbiotiske fortellinger

page view image
Arrangementsdato

lørdag 22 okt 2022 13:00

Slutter søndag 22 jan 2023 17:00
Kalenderlementet vil tilpasses din tidssone
Arrangementet har ikke noen billetter og er gratis
event image

Arrangementsinformasjon

Symbiotiske fortellinger er en del av Jakob Oredssons kunstneriske forskningsprosjekt Scenografi som symbiose ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Prosjektets forskningsspørsmål knytter seg til teori om utvidet scenografi, der denne forestillingen utfordres innenfra.

Jakob Oredssons kunstneriske forskning søker å utfordre scenografiens hegemoniske parameter, i relasjon til dikotomier som forgrunn-bakgrunn, på scenen-utenfor scenen, handling-scene, scene-auditorium, teater-arkitektur, innside-utside osv., gjennom å understreke den tvetydige tilstanden av å være to, eller mange ting, samtidig. Utstillingen på Galleri F 15 er skapt gjennom en langsiktig prosess, der Oredsson tilbringer mye tid på Alby. Han utforsker måter å søke lag av historier i ulike temporale og romlige skalaer, menneskelige og ikke-menneskelige, som utgjør konteksten til Galleri F 15, til arkitekturen, til hageanlegget og til det omkringliggende miljøet.

Symbiotiske fortellinger søker etter å eksistere i solidaritet og symbiose med galleriets økologi, med det intime og det fjerne, og samtidig bringe landskapet inn i galleriet, og galleriet ut i landskapet, eksisterende tvetydig og samtidig inne og ute.

Jakob Oredsson er utdannet kunstner, arkitekt og scenograf, og for tiden kunstnerisk stipendiat ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold, med støtte fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HKDIR).

Tags

kunst
utstilling
samtidskunst
galleri
Organizer
Galleri F 15